- -

Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades

Show full item record

Mataix Sempere, JE. (2013). Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades. http://hdl.handle.net/10251/32704.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32704

Files in this item

Item Metadata

Title: Adaptació massiva dels models de llenguatge en transcripció de vídeo-xarrades
Author: Mataix Sempere, Juan Eudaldo
Director(s): Juan Císcar, Alfonso Civera Saiz, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2013-09-30
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest projecte és fer un estudi de com millorar les prestacions de les sistemes subtitolació automàtica de videoxarrades, prenent el valencià com a cas d'estudi. Per tant aquest projecte se centrarà en la ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record