- -

Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".

Mostrar el registro completo del ítem

Sánchez-valverde Visus, CA. (2013). Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig". Revista sobre la infancia y la adolescencia. (5):1-11. doi:10.4995/reinad.2013.1546.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32918

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
[EN] International adoption is one of the forms of fostering which most developed in our country in recent years. It proved to be one of the most efficient optimization strategies for the life of many children. This article ...[+]


[CA] L'adopció internacional és una de les manifestacions de l'acolliment que més desenvolupament ha tingut darrerament al nostre país. I s'ha demostrat com una de les estratègies d'optimització de la vida de molts infants. ...[+]
Palabras clave: Adopció internacional , Mercadeig , Confidencialitat , Ús de la imatge , Drets del infants , Adoption , Marketing , Confidentiality , Use of image , Childern's rights
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Fuente:
Revista sobre la infancia y la adolescencia. (eissn: 2174-7210 )
DOI: 10.4995/reinad.2013.1546
Editorial:
Editorial Universitat Politècnica de València
Versión del editor: https://doi.org/10.4995/reinad.2013.1546
Tipo: Artículo

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem