- -

Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".

Show full item record

Sánchez-valverde Visus, CA. (2013). Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig". Revista sobre la infancia y la adolescencia. (5):1-11. doi:10.4995/reinad.2013.1546.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32918

Files in this item

Item Metadata

Title: Sobre l'adopció internacional. L'ús de la imatge dels nens i nenes i el "mercadeig".
Author:
Issued date:
Abstract:
[EN] International adoption is one of the forms of fostering which most developed in our country in recent years. It proved to be one of the most efficient optimization strategies for the life of many children. This article ...[+]


[CA] L'adopció internacional és una de les manifestacions de l'acolliment que més desenvolupament ha tingut darrerament al nostre país. I s'ha demostrat com una de les estratègies d'optimització de la vida de molts infants. ...[+]
Subjects: Adopció internacional , Mercadeig , Confidencialitat , Ús de la imatge , Drets del infants , Adoption , Marketing , Confidentiality , Use of image , Childern's rights
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Revista sobre la infancia y la adolescencia. (eissn: 2174-7210 )
DOI: 10.4995/reinad.2013.1546
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://doi.org/10.4995/reinad.2013.1546
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record