- -

Disseny d'un reactor SBR per a tractar 1000 M3/DIA d'aigua residual reduint la producció de fangs mitjaçant l'addició de diòxid de clor

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un reactor SBR per a tractar 1000 M3/DIA d'aigua residual reduint la producció de fangs mitjaçant l'addició de diòxid de clor

Show full item record

Garrido Mauri, G. (2013). Disseny d'un reactor SBR per a tractar 1000 M3/DIA d'aigua residual reduint la producció de fangs mitjaçant l'addició de diòxid de clor. http://hdl.handle.net/10251/33014.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33014

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'un reactor SBR per a tractar 1000 M3/DIA d'aigua residual reduint la producció de fangs mitjaçant l'addició de diòxid de clor
Author:
Director(s): Bes Piá, Amparo Mendoza Roca, José Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2013-07-26
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[cat] L¿objectiu principal d¿aquest projecte, és el disseny d¿un reactor biològic seqüencial (SBR) per tractar 1000 m3/dia d¿aigua residual, reduint la producció de fangs mitjançant d¿adició de diòxid de clor. Per ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Reactores , Aguas residuales
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record