- -

Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure

Mostrar el registro completo del ítem

Lloret Sanantón, A. (2009). Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure. http://hdl.handle.net/10251/33440.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33440

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure
Autor:
Director(es): Miró Martínez, Pau Oltra Crespo, Sandra
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha acto/lectura:
2009-07-22
Fecha difusión:
Resumen:
Es planteja com a objectiu general d'aquest projecte estudiar i investigar com es poden reutilitzar aparells electronics mitjan cant programari lliure, donantlos un us social i cooperatiu. Els objectius s'estructuran en ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem