- -

Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure

Show full item record

Lloret Sanantón, A. (2009). Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure. http://hdl.handle.net/10251/33440.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33440

Files in this item

Item Metadata

Title: Obsolescència tecnològica i reutilització de maquinari amb programari lliure
Author: Lloret Sanantón, Alfonso
Director(s): Miró Martínez, Pau Oltra Crespo, Sandra
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario Mixto de Tecnología de Informática - Institut Universitari Mixt de Tecnologia d'Informàtica
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Universitat Politècnica de València. Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio - Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Read date / Event date:
2009-07-22
Issued date:
Abstract:
Es planteja com a objectiu general d'aquest projecte estudiar i investigar com es poden reutilitzar aparells electronics mitjan cant programari lliure, donantlos un us social i cooperatiu. Els objectius s'estructuran en ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record