- -

Anàlisi i minimització del consum energètic en climatizació d'un edifici d'oficines amb suport solar i geotèrmic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi i minimització del consum energètic en climatizació d'un edifici d'oficines amb suport solar i geotèrmic

Show full item record

Biosca Taronger, J. (2008). Anàlisi i minimització del consum energètic en climatizació d'un edifici d'oficines amb suport solar i geotèrmic. http://hdl.handle.net/10251/34304.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34304

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi i minimització del consum energètic en climatizació d'un edifici d'oficines amb suport solar i geotèrmic
Author: Biosca Taronger, Javier
Director(s): Corberán Salvador, José Miguel Royo Pastor, Rafael Payá Herrero, Jorge
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2008-12-10
Issued date:
Abstract:
Proyecto Confidencial
Subjects: Aire acondicionado solar , Energía , Ingeniería geotérmica
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record