- -

Proyecte de planta industrial dedicada a la fabricació de mobles situada a la localitat de Senyera (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecte de planta industrial dedicada a la fabricació de mobles situada a la localitat de Senyera (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Hospitaler Pérez, Antonio es_ES
dc.contributor.author Pons Frigola, Vicent es_ES
dc.date.accessioned 2014-01-02T11:37:49Z
dc.date.available 2014-01-02T11:37:49Z
dc.date.created 2008-07
dc.date.issued 2014-01-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34734
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7692) es_ES
dc.description.abstract [cat] El present Projecte Final de Carrera pretén la definició d¿una planta industrial dedicada a la fabricació de mobles, situada a la localitat de Senyera (València). El projecte contempla el disseny i el càlcul de l¿obra civil necessària per a l¿execució completa de l¿edifici industrial plantejat, amb la justificació tècnica del sistema estructural, així com les instal·lacions de protecció contra incendis, elèctrica i d¿aigües, amb el compliment de la normativa en vigor. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Planta industrial es_ES
dc.subject Industria del mueble es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Proyecte de planta industrial dedicada a la fabricació de mobles situada a la localitat de Senyera (València) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pons Frigola, V. (2008). Proyecte de planta industrial dedicada a la fabricació de mobles situada a la localitat de Senyera (València). http://hdl.handle.net/10251/34734. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record