- -

Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure

Show full item record

Marín Cerdá, FJ. (2008). Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure. http://hdl.handle.net/10251/35252.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35252

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure
Author:
Director(s): Montañés Sanjuan, María Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2008-04-24
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7607)


[cat] L¿existència de sòls contaminats representa una amenaça seriosa tant per a la salut humana com per l¿ecosistema. Entre tots els contaminants que afecten al sòl, es troben els metalls pesants. Es tracta de substàncies ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Instalaciones industriales
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record