- -

Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure

Mostrar el registro completo del ítem

Marín Cerdá, FJ. (2008). Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure. http://hdl.handle.net/10251/35252.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35252

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny d'una planta pilot d'electromigració i optimització dels parámetres d'operació per al tractament de sóls contaminats amb coure
Autor:
Director(es): Montañés Sanjuan, María Teresa
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2008-04-24
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7607)


[cat] L¿existència de sòls contaminats representa una amenaça seriosa tant per a la salut humana com per l¿ecosistema. Entre tots els contaminants que afecten al sòl, es troben els metalls pesants. Es tracta de substàncies ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Instalaciones industriales
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem