- -

Sintesi de pel.lícules de grafè dopat sobre substrats a partir de biomassa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Sintesi de pel.lícules de grafè dopat sobre substrats a partir de biomassa

Show full item record

Martínez Tomàs, J. (2013). Sintesi de pel.lícules de grafè dopat sobre substrats a partir de biomassa. http://hdl.handle.net/10251/35280.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35280

Files in this item

Item Metadata

Title: Sintesi de pel.lícules de grafè dopat sobre substrats a partir de biomassa
Author: Martínez Tomàs, Josep
Director(s): García Gómez, Hermenegildo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2013-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[CA] En aquest projecte s¿aborda l¿elaboració i caracterització de pel·¿lícules de grafè dopat amb diferents heteroàtoms depositades sobre substrats, generalment de quars, partint de matèries prim ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Películas de grafito , Sustrato , Biomasa
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Químico-Enginyer Químic
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record