- -

Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC

Show full item record

Pons Llinares, J. (2007). Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC. http://hdl.handle.net/10251/35385.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35385

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC
Author: Pons Llinares, Joan
Director(s): Roger Folch, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2007-12
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7526)


[val] L¿objecte del present projecte es l¿elaboració d¿un conjunt de programes informàtics que permeten la resolució dels problemes pràctics vinculats al funcionament d¿una màquina sincrònica qualsevol en règim permanent, ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Cálculo
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record