- -

Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC

Mostrar el registro completo del ítem

Pons Llinares, J. (2007). Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC. http://hdl.handle.net/10251/35385.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35385

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Desenvolupament de programes per a la resolució sistemàtica dels problemes relatius a la MS amb l'obtenció final de les seves CC
Autor:
Director(es): Roger Folch, José
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2007-12
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7526)


[val] L¿objecte del present projecte es l¿elaboració d¿un conjunt de programes informàtics que permeten la resolució dels problemes pràctics vinculats al funcionament d¿una màquina sincrònica qualsevol en règim permanent, ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Cálculo
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem