- -

EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA GESTIÓ BANCÀRIA. CAS PRÀCTIC APLICAT A UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA GESTIÓ BANCÀRIA. CAS PRÀCTIC APLICAT A UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT

Mostrar el registro completo del ítem

Galbis Mont, S. (2013). EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA GESTIÓ BANCÀRIA. CAS PRÀCTIC APLICAT A UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT. http://hdl.handle.net/10251/35600.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35600

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA GESTIÓ BANCÀRIA. CAS PRÀCTIC APLICAT A UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT
Autor:
Director(es): Seguí Mas, Elíes
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Fecha acto/lectura:
2013-11-29
Fecha difusión:
Resumen:
Ens trobem davant una societat de consum cada vegada més formada en matèria de productes bancaris. El client sap què vol, quan ho vol, com ho vol, així com el preu que està disposat a pagar. No està disposat a ...[+]
Palabras clave: Cooperativas de crédito , Sector bancario , Cooperativismo , Cuadro de mando integral , Productos bancarios , Caixa rural d'Algemesí , Algemesí , Valencia (provincia)
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem