- -

El Quadre de Comandament Integral en la gestió bancària. Cas pràctic aplicat a una cooperativa de crèdit

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El Quadre de Comandament Integral en la gestió bancària. Cas pràctic aplicat a una cooperativa de crèdit

Show full item record

Galbis Mont, S. (2013). EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL EN LA GESTIÓ BANCÀRIA. CAS PRÀCTIC APLICAT A UNA COOPERATIVA DE CRÈDIT. http://hdl.handle.net/10251/35600.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35600

Files in this item

Item Metadata

Title: El Quadre de Comandament Integral en la gestió bancària. Cas pràctic aplicat a una cooperativa de crèdit
Author: Galbis Mont, Silvia
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-11-29
Issued date:
Abstract:
[CA] Ens trobem davant una societat de consum cada vegada més formada en matèria de productes bancaris. El client sap què vol, quan ho vol, com ho vol, així com el preu que està disposat a pagar. No està disposat a ...[+]
Subjects: Cooperativas de crédito , Sector bancario , Cooperativismo , Cuadro de mando integral , Productos bancarios , Caixa Rural d'Algemesí , Algemesí , Valencia (provincia)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record