- -

La verificació de la responsabilitat social corporativa a Itàlia i Irlanda: una anàlisi a les empreses del FTSE MIB i ISEQ INDEX

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La verificació de la responsabilitat social corporativa a Itàlia i Irlanda: una anàlisi a les empreses del FTSE MIB i ISEQ INDEX

Show full item record

Moscardó Hernández, E. (2013). LA VERIFICACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A ITÀLIA I IRLANDA: UNA ANÀLISI A LES EMPRESES DEL FTSE MIB I ISEQ INDEX. http://hdl.handle.net/10251/35607.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35607

Files in this item

Item Metadata

Title: La verificació de la responsabilitat social corporativa a Itàlia i Irlanda: una anàlisi a les empreses del FTSE MIB i ISEQ INDEX
Author: Moscardó Hernández, Elisa
Director(s): Seguí Mas, Elíes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2013-11-29
Issued date:
Abstract:
[CA] Sense cap dubte, l'entorn econòmic en què ens trobem ha canviat la forma de veure i realitzar els negocis. D'una banda ens trobem amb el desenvolupament de l'economia del coneixement i -per una altra- amb la crisi de ...[+]
Subjects: Responsabilidad social corporativa (RSC) , Italia , Irlanda , Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) , Índices bursátiles , Cotización bursátil , Bolsa
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record