- -

ELS DIBUIXOS D'IGNASI PINAZO EN L'IVAM. PLUBLICATS EN EL CATÀLEG L'ANY 2001. ESTUDI DE LES VARIACIONS COMPOSITIVES, RESPECTE DEL CONCEPTE FIGURA-FONS.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

ELS DIBUIXOS D'IGNASI PINAZO EN L'IVAM. PLUBLICATS EN EL CATÀLEG L'ANY 2001. ESTUDI DE LES VARIACIONS COMPOSITIVES, RESPECTE DEL CONCEPTE FIGURA-FONS.

Mostrar el registro completo del ítem

Simón Aznar, M. (2014). ELS DIBUIXOS D'IGNASI PINAZO EN L'IVAM. PLUBLICATS EN EL CATÀLEG L'ANY 2001. ESTUDI DE LES VARIACIONS COMPOSITIVES, RESPECTE DEL CONCEPTE FIGURA-FONS [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. doi:10.4995/Thesis/10251/35697.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35697

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: ELS DIBUIXOS D'IGNASI PINAZO EN L'IVAM. PLUBLICATS EN EL CATÀLEG L'ANY 2001. ESTUDI DE LES VARIACIONS COMPOSITIVES, RESPECTE DEL CONCEPTE FIGURA-FONS.
Autor:
Director(es): Giménez Morell, Roberto Vicente
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Fecha acto/lectura:
2014-01-29
Fecha difusión:
Resumen:
Després d'observar, estudiar i disfrutar les dibuixos fotografiats del catàleg d'Ignasi Pinazo publicat per l'IVAM, s'ha elaborat de manera intuïtiva la següent hipòtesi: Tenim la intuïció al observar aquests dibuixos ...[+]
Palabras clave: DibuixosxIgnasixPinazoxfigura/fons
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/35697
Tipo: Tesis doctoral

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem