- -

Disseny del sistema de control d'una màquina agrupadora de bobines de paper

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny del sistema de control d'una màquina agrupadora de bobines de paper

Show full item record

Rosell Carbonell, J. (2007). Disseny del sistema de control d'una màquina agrupadora de bobines de paper. http://hdl.handle.net/10251/36235.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36235

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny del sistema de control d'una màquina agrupadora de bobines de paper
Author: Rosell Carbonell, Joaquin
Director(s): Pastor Ferrando, Juan Pascual Cervera Gisbert, Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2007-09
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (6339)


[CA] L¿objecte del present projecte és el disseny del control, mitjançant un PLC, d¿un procés d¿agrupació de rolls de paper, d¿una empresa de manipulat de paper, dedicada a transformar bobines de paper en rolls de paper ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Controladores programables , Maquinaria , Sistemas de control
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record