- -

Control de qualitat semiautomàtic de raïm de vinificació basat en visió artificial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Control de qualitat semiautomàtic de raïm de vinificació basat en visió artificial

Show full item record

Camarasa Baixauli, JG. (2014). Control de qualitat semiautomàtic de raïm de vinificació basat en visió artificial. http://hdl.handle.net/10251/36237.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36237

Files in this item

Item Metadata

Title: Control de qualitat semiautomàtic de raïm de vinificació basat en visió artificial
Author: Camarasa Baixauli, Josep Gaietà
Director(s): Sánchez Salmerón, Antonio José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-02-28
Issued date:
Abstract:
En aquest document presentem el desenvolupament d'una ferramenta semiautomàtica per a la reconstrucció de raïm amb l'objectiu de contribuir a l'automatització del control de qualitat sobre raïm de vinificació. Discutirem ...[+]
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record