- -

Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial

Show full item record

Barceló Rico, F. (2007). Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial. http://hdl.handle.net/10251/36282.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36282

Files in this item

Item Metadata

Title: Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial
Author: Barceló Rico, Fátima
Director(s): Diez Ruano, José Luís Gozálvez Zafrilla, José Marcial
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2007-09
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (6257)


[ES] L'objectiu de qualsevol projecte final de carrera, i d'este també, és clar, és la d'aplicar els coneixements adquirits en els anys de carrera, en este cas d'Enginyeria en Automµatica i Electrµonica Industrial. Però ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Destilación , Inteligencia artificial
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record