- -

Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial

Mostrar el registro completo del ítem

Barceló Rico, F. (2007). Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial. http://hdl.handle.net/10251/36282.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36282

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Modelat, control i optimització d'una torre per a destil·lacions binàries mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial
Autor:
Director(es): Diez Ruano, José Luís Gozálvez Zafrilla, José Marcial
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2007-09
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (6257)


[es] L'objectiu de qualsevol projecte final de carrera, i d'este també, és clar, és la d'aplicar els coneixements adquirits en els anys de carrera, en este cas d'Enginyeria en Automµatica i Electrµonica Industrial. Però ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Destilación , Inteligencia artificial
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem