- -

Slicing i generació de recorreguts per a impressió en 3D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Slicing i generació de recorreguts per a impressió en 3D

Show full item record

Murcia Ferre, A. (2014). Slicing i generació de recorreguts per a impressió en 3D. http://hdl.handle.net/10251/37394.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37394

Files in this item

Item Metadata

Title: Slicing i generació de recorreguts per a impressió en 3D
Author: Murcia Ferre, Anna
Director(s): Vendrell Vidal, Eduardo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-05-12
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest projecte és la creació de codi ISO d'impressió 3D, anomenat codi G, a partir d'un fitxer STL obtingut des d'un model digital. Mitjançant la lectura del codi STL, què emmagatzema una figura geomètrica ...[+]
Subjects: 3D , Impressió 3D , STL , CAD/CAM , Slicing , Codi G , Codi ISO , Impressora
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record