- -

Anàlisi del sistema d'informació d'un centre de formació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi del sistema d'informació d'un centre de formació

Show full item record

Mateu Tortosa, I. (2009). Anàlisi del sistema d'informació d'un centre de formació. http://hdl.handle.net/10251/38141.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38141

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi del sistema d'informació d'un centre de formació
Author: Mateu Tortosa, Ivan
Director(s): Expósito Langa, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2009-11-20
Issued date:
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record