- -

learning vocabulary: accommodation

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

learning vocabulary: accommodation

Show full item record

Mestre I Mestre, EM. (2014). learning vocabulary: accommodation. http://hdl.handle.net/10251/38383

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38383

Video Viewer

Item Metadata

Title: learning vocabulary: accommodation
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge està destinat a ajudar els estudiants trobar eines i mecanismes per a aprendre vocabulari específic en anglés per al turisme. En particular, aquest està destinat a la descripció de l'allotjament ...[+]
Subjects: Vocabulary learning , Concept maps , Tourism accommodation
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=244dadd6-22e2-4c5f-87df-c35ba42bd55b
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Els alumnes deurien veure els videos i practicar creant els seus propis mapes conceptuals
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Inglés
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record