- -

learning vocaculbary: types of trips

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

learning vocaculbary: types of trips

Show full item record

Mestre I Mestre, EM. (2014). learning vocaculbary: types of trips. http://hdl.handle.net/10251/38388

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38388

Video Viewer

Item Metadata

Title: learning vocaculbary: types of trips
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
L'objecte d'aprenentatge està destinat a ajudar els estudiants trobar eines i mecanismes per a aprendre vocabulari específic en anglés per al turisme. En particular, aquest està destinat a la descripció del transport aeri.[+]
Subjects: Air travel , Vocabulary learning , Concept maps
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=27315c8e-370a-4885-85eb-7add8d5ec4cd
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Els alumnes deurien veure el video i practicar creant els seus propis mapes conceptuals
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Inglés
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record