- -

C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar

Mostrar el registro completo del ítem

Giner I Salva, E. (2014). C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar. http://hdl.handle.net/10251/39379.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39379

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims: assecar/eixugar, abastar/bastar, prevenir/ preveure i rumiar/ remugar.
Palabras clave: Prevenir , Valencià , Fals sinònim , Abastar , Rumiar , Eixugar , Remugar
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=d3f7cc57-8b73-614c-a785-87f33552241b
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: Vegeu el vídeo. Podeu parar-lo i veure'l de nou quan necessiteu tornar a escoltar algun fragment. Cal aprendre a usar els mots precisos que reflecteixen el contingut que volem expressar en cada cas.
Destinatario: Alumno
Contexto: Otro
Dificultad: Difícil
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Alto
Tiempo típico: 20 minuts
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem