- -

LLENGUATGE IGUALITARI: el gènere i les professions

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

LLENGUATGE IGUALITARI: el gènere i les professions

Mostrar el registro completo del ítem

Palmer Sánchez, M. (2014). LLENGUATGE IGUALITARI: el gènere i les professions. http://hdl.handle.net/10251/39381.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39381

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: LLENGUATGE IGUALITARI: el gènere i les professions
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a redactar textos menys sexistes.
Palabras clave: Llenguatge no sexista , Llenguatge igualitari , Llenguatge inclusiu , Formació del femení en noms d'oficis i professions
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=1958389c-1c8a-eb49-8b45-a634b19e9327
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: Divulgació de recursos lingüístics per a saber produir textos més igualitaris, amb menor càrrega sexista, utilitzant un llenguatge més inclusiu.
Destinatario: Otro
Contexto: Otro
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 minutos
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem