- -

C2. Citar- complir- complimentar- senyalar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

C2. Citar- complir- complimentar- senyalar

Show full item record

Giner I Salva, E. (2014). C2. Citar- complir- complimentar- senyalar. http://hdl.handle.net/10251/39383

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39383

Video Viewer

Item Metadata

Title: C2. Citar- complir- complimentar- senyalar
Author: Giner i Salva, Elisa
Issued date:
Abstract:
Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir, complimentar/emplenar i assenyalar/ senyalar. Va adreçat a persones que vulguen preparar el nivell ...[+]
Subjects: Valencià , Fals sinònim , Complimentar , Assenyalar , Acomplir , Esmentar
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=7d1c26f8-141e-d84d-8f5d-062614b0e1ad
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Vegeu el vídeo. Podeu parar-lo i veure'l de nou quan necessiteu tornar a escoltar algun fragment. Cal aprendre a usar els mots precisos que reflecteixen el contingut que volem expressar en cada cas.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Difícil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 15 minuts
Educational language: Español
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record