- -

C2. Citar- complir- complimentar- senyalar

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

C2. Citar- complir- complimentar- senyalar

Mostrar el registro completo del ítem

Giner I Salva, E. (2014). C2. Citar- complir- complimentar- senyalar. http://hdl.handle.net/10251/39383.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39383

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: C2. Citar- complir- complimentar- senyalar
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir, complimentar/emplenar i assenyalar/ senyalar. Va adreçat a persones que vulguen preparar el nivell ...[+]
Palabras clave: Valencià , Fals sinònim , Complimentar , Assenyalar , Acomplir , Esmentar
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=7d1c26f8-141e-d84d-8f5d-062614b0e1ad
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: Vegeu el vídeo. Podeu parar-lo i veure'l de nou quan necessiteu tornar a escoltar algun fragment. Cal aprendre a usar els mots precisos que reflecteixen el contingut que volem expressar en cada cas.
Destinatario: Alumno
Contexto: Otro
Dificultad: Difícil
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Alto
Tiempo típico: 15 minuts
Idioma del destinatario: Español
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem