- -

Disseny de logotip i elaboració de manual d'identitat corporativa per al museu del joguet situat a la ETSID

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny de logotip i elaboració de manual d'identitat corporativa per al museu del joguet situat a la ETSID

Show full item record

Álvarez López, P.; Roldan Mayordomo, E. (2014). Disseny de logotip i elaboració de manual d'identitat corporativa per al museu del joguet situat a la ETSID. http://hdl.handle.net/10251/39448.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39448

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de logotip i elaboració de manual d'identitat corporativa per al museu del joguet situat a la ETSID
Author:
Director(s): Songel González, Gabriel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-06-13
Issued date:
Abstract:
En el memòria següent anirem explicant les diferents fases que comprenen el projecte. En primer lloc descriurem el marc conceptual en què es desenvolupa el projecte, un marc conceptual de vegades confús per les múltiples ...[+]
Subjects: ETSED , Museu del joguet , Manual de identidad corporativa , Logotipo , Manual d'identitat corporativa , Logotip
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Química Industrial-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Química Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record