- -

C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir

Show full item record

Giner I Salva, E. (2014). C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir. http://hdl.handle.net/10251/39571

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39571

Video Viewer

Item Metadata

Title: C2 Nomenar- preuar- recolzar- renyir
Author: Giner i Salva, Elisa
Issued date:
Abstract:
Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar, recolzar/donar suport i apreuar/ preuar. Va adreçat a persones que vulguen preparar el nivell C2 de valencià.[+]
Subjects: Apreuar , Fals sinònim , Valencià , Doblet lèxic , Renyar , Donar suport , Anomenar
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=da3e52ef-4451-1e44-bda5-8452983198be
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Vegeu el vídeo. Podeu parar-lo i veure'l de nou quan necessiteu tornar a escoltar algun fragment. Cal aprendre a usar els mots precisos que reflecteixen el contingut que volem expressar en cada cas.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Difícil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 15 minuts
Educational language: Español
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record