- -

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)

Mostrar el registro completo del ítem

Doménech García, M. (2014). Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València). http://hdl.handle.net/10251/39647.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39647

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Conservació i restauració de punts d'aigua per a la biodiversitat en el terme municipal d'Aielo de Malferit (València)
Autor:
Director(es): Torrent Bravo, José Andrés
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2014-07-15
Fecha difusión:
Resumen:
Els amfibis són el grup faunístic més amenaçat del planeta (UICN, 2008). Aquest grup necessita dos hàbitats per a la seua supervivència, l’hàbitat terrestre i l’hàbitat aquàtic. L’abandonament de les pràctiques tradicionals ...[+]


The amphibians are the most threatened group of fauna in the planet (UICN, 2008). This group needs two habitats for survival, the terrestrial habitat and the aquatic habitat. The abandonment of traditional practices ...[+]
Palabras clave: Biodiversitat , Amfibis , Conservació , Restauració , Punts d'aigua , Amphibians , Biodiversity , Conservation , Restoration
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem