- -

A escola de imaxe e son

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

A escola de imaxe e son

Show full item record

González, M. (1991). A escola de imaxe e son. Vértigo. Revista de cine. (1):37-40. http://hdl.handle.net/10251/42900.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/42900

Files in this item

Item Metadata

Title: A escola de imaxe e son
Author:
Issued date:
Subjects: Escuela , Cine , Cinema
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Vértigo. Revista de cine.
Publisher:
Ateneo da Coruña
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record