- -

El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011

Show full item record

Mas Castells, JA. (2012). El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011. Terminàlia. (6):7-14. doi:10.2436/20.2503.01.40

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44075

Files in this item

Item Metadata

Title: El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011
Secondary Title: The Name of the Language and Other Sociolinguistic Terms in the Election Campaign for the Valencian Parliament in 2011
Author: Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
[EN] This paper examines the terms used by Valencian political groups to set out their language policy proposals, particularly the terms used to designate the language, in the most recent election campaign for the Valencian ...[+]


[CA/VA] L'article estudia els termes amb què els grups polítics valencians van exposar les seues propostes de política lingüística i, especialment, els termes amb què van designar la llengua mateixa en la darrera campanya ...[+]
Subjects: Election campaign , Language policy , Sociolinguistic terminology , Terminologia sociolingüística , Política lingüística , Campanya electoral
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Terminàlia. (issn: 2013-6692 )
DOI: 10.2436/20.2503.01.40
Publisher:
Hemeroteca Científica Catalana
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.2503.01.40
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record