- -

Pla estratègic de Mobbalia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla estratègic de Mobbalia

Show full item record

Sebastià Giner, R. (2014). Pla estratègic de Mobbalia. http://hdl.handle.net/10251/45227.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/45227

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla estratègic de Mobbalia
Author: Sebastià Giner, Roser
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Read date / Event date:
2014-07-14
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte s’ha desenvolupat un pla estratègic per a l’empresa Mobbalia. Aquest pla servirà com a mitjà per a crear el futur sobre la situació actual en la que es troba l’empresa. L’empresa i el seu context ...[+]
Subjects: Pla estratègic
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record