- -

ART DE PARTICIPACIÓ I CULTURA AUDIOVISUAL. UN CAS D’ESTUDI: COLABOCREA.NET

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

ART DE PARTICIPACIÓ I CULTURA AUDIOVISUAL. UN CAS D’ESTUDI: COLABOCREA.NET

Show full item record

Gràcia I Pérez, ED. (2014). ART DE PARTICIPACIÓ I CULTURA AUDIOVISUAL. UN CAS D’ESTUDI: COLABOCREA.NET. http://hdl.handle.net/10251/45299

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/45299

Files in this item

Item Metadata

Title: ART DE PARTICIPACIÓ I CULTURA AUDIOVISUAL. UN CAS D’ESTUDI: COLABOCREA.NET
Author: Gràcia I Pérez, Enric de
Director(s): Aliaga Espert, Juan Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2014-06
Issued date:
Abstract:
Col·labo és un projecte artístic adaptat al context històric i social actual (Web 2.0, xarxes socials, els multimedia, etc.). En certa mesura, aquest projecte funciona en contraposició al model de l’artista solitari, i ...[+]
Subjects: col.laboració , participació , ART , Audiovisual
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record