- -

El sistema democràtic de participació ciudadana als governs locals. Experiència pràctica a l’Ajuntament de Massanassa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El sistema democràtic de participació ciudadana als governs locals. Experiència pràctica a l’Ajuntament de Massanassa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cabedo Mallol, Vicente es_ES
dc.contributor.author Navalón Pastor, Aida es_ES
dc.date.accessioned 2014-12-18T07:53:01Z
dc.date.available 2014-12-18T07:53:01Z
dc.date.created 2014-09-10
dc.date.issued 2014-12-18T07:53:01Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/45576
dc.description.abstract [CA] La participació ciutadana és l’exercici d’un dret constitucional i el compliment d´un mandat imperatiu que la Constitució Espanyola dicta als poders públics. Es a dir, té una base normativa que permet l’exigència per part dels ciutadans a ser partícips en els actes i les decisions sobre les matèries que li competen. Reflexionarem sobre la democràcia representativa i la democràcia directa i el perquè de la impossiblitat de dur a terme aquesta última. Però existeixen mitjans de participació ciutadana que van més enllà de la mera democràcia electoral. Per a aconseguir una proximitat entre el ciutadà i l’Administració, els poders públics poden i duen facilitar uns mecanismes de participació ciutadana, com les Cartes de Serveis, Referèndums i consultes populars entre altres… L’objectiu d’aquest TFC és conèixer la implantació que fan d’aquests mecanismes els governs locals. Per tant, l’objectiu d’aquest treball constisteix, en primer lloc, en conéixer el sistema democràtic de participació ciudadana als governs locals; és a dir, si, realment existeix una base que fonamente, que permeta, eixa participació ciutadana i, a més, que eixa base legal que ho permet no es quede com paper mullat: la seua aplicabilitat. Vorem algun cas d’exemplaritat de govern local, a la nostra Comunitat Autònoma, que ofereix als seus habitants la possibilitat de participar activament als assumptes que ben bé els concerneix. I coneixerem l’aplicació efectiva en el cas concret de l’Ajuntament de Massanassa dels mecanismes que permeten la participación ciutadana en els assumptes públics. Finalment, s’analitzarà les manques i punts forts de l’entitat local en aquestos aspectes i, es concluirà amb les propostes de millora corresponents. es_ES
dc.format.extent 137 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Transparencia administrativa es_ES
dc.subject Administración local es_ES
dc.subject Referéndum es_ES
dc.subject Cartas de Servicios es_ES
dc.subject Democracia directa es_ES
dc.subject Democracia representativa es_ES
dc.subject Democratización es_ES
dc.subject Gobiernos locales es_ES
dc.subject Participación ciudadana es_ES
dc.subject Ayuntamiento de Massanassa es_ES
dc.subject.classification DERECHO CONSTITUCIONAL es_ES
dc.subject.other Diplomatura en Gestión y Administración Pública-Diplomatura en Gestió i Administració Pública es_ES
dc.title El sistema democràtic de participació ciudadana als governs locals. Experiència pràctica a l’Ajuntament de Massanassa es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme es_ES
dc.description.bibliographicCitation Navalón Pastor, A. (2014). El sistema democràtic de participació ciudadana als governs locals. Experiència pràctica a l’Ajuntament de Massanassa. http://hdl.handle.net/10251/45576. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record