- -

Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional

Mostrar el registro completo del ítem

Fenollar Belda, D. (2014). Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional. http://hdl.handle.net/10251/46452.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46452

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional
Otro titulo: Diseño y cálculo de una estación de horno en una máquina de moldeo rotacional
Autor:
Director(es): Ferrándiz Bou, Santiago
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha acto/lectura:
2014-09-30
Fecha difusión:
Resumen:
El present treball és un cas de disseny d’un forn per a producció de peces de PE mitjançant modelat rotacional, el qual compren per una banda el càlcul de l’estructura i dels components així com el càlcul i elecció dels ...[+]


[EN] The aim of this work is the design and calculation of a rotomolding oven for PE, compound by the structure on the one hand, and heating system on the other. This work includes also a state-of-the-art review of this ...[+]
Palabras clave: Rotomodelat , Polietilè , Forn , Modelat rotacional , Disseny forn , Rotomoulding , Oven , Rotational molding , PE , Oven design , Polietileno
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem