- -

Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional

Show full item record

Fenollar Belda, D. (2014). Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional. http://hdl.handle.net/10251/46452.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46452

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i càlcul d'una estació de forn en una màquina de modelat rotacional
Secondary Title: Diseño y cálculo de una estación de horno en una máquina de moldeo rotacional
Author: Fenollar Belda, David
Director(s): Ferrándiz Bou, Santiago
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials
Read date / Event date:
2014-09-30
Issued date:
Abstract:
El present treball és un cas de disseny d’un forn per a producció de peces de PE mitjançant modelat rotacional, el qual compren per una banda el càlcul de l’estructura i dels components així com el càlcul i elecció dels ...[+]


[EN] The aim of this work is the design and calculation of a rotomolding oven for PE, compound by the structure on the one hand, and heating system on the other. This work includes also a state-of-the-art review of this ...[+]
Subjects: Rotomodelat , Polietilè , Forn , Modelat rotacional , Disseny forn , Rotomoulding , Oven , Rotational molding , PE , Oven design , Polietileno
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record