- -

Identitats des de l´origen: fang i performance

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Identitats des de l´origen: fang i performance

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Doménech Ibáñez, Isabel es_ES
dc.contributor.author Gómez Calabuig, Neus es_ES
dc.date.accessioned 2015-02-02T12:36:10Z
dc.date.available 2015-02-02T12:36:10Z
dc.date.created 2014-06
dc.date.issued 2015-02-02T12:36:10Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/46637
dc.description.abstract Aquest treball parteix de necessitat d’un auto- reconeixement de la identitat mes profunda i latent del nostre interior, de l’obligació d’enfrontar nos al que el món en general , la família en particular i tu mateix en especial ens obliguen a ser. L’idea principal que es planteja a aquest treball es aconseguir, mitjançant diferents investigacions amb diferents materials i suports és trobar el nostre “jo” més amagat, aquell que quasi mai em pogut veure perquè estàvem massa ocupats complaent al nostre cercle més proper. Per a aquest propòsit s’ha decidit utilitzar la interdisciplinarietat, ja que ho considerem part indispensable de la meua forma de ser i de la meua forma d’expressar me per mig de l’art. Per tant, aquest treball consta d’una video-instal·lació-performance en la que s’utilitza també el dibuix, el body art i el fang com a matèria principal, el qual, junt al cos, és l’element continu que connecta i ho relaciona tot. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Vídeo es_ES
dc.subject Performance es_ES
dc.subject Fang es_ES
dc.subject Interdisciplinarietat es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject pell es_ES
dc.subject Origen es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Identitats des de l´origen: fang i performance es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gómez Calabuig, N. (2014). Identitats des de l´origen: fang i performance. http://hdl.handle.net/10251/46637. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record