- -

Gestor d’emergències en un SIG

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestor d’emergències en un SIG

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terol Esparza, Enric es_ES
dc.contributor.author Montalvá España, David es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4410616000000118; north=39.152114; name=46600 Alzira, València, Espanya
dc.date.accessioned 2015-04-27T06:49:09Z
dc.date.available 2015-04-27T06:49:09Z
dc.date.created 2014-07-01
dc.date.issued 2015-04-27T06:49:09Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/49258
dc.description.abstract [CA] L'objectiu principal del projecte és la de recollir informació al voltant dels plans d'emergència adoptats per l'Ajuntament d’Alzira i digitalitzar-los per a què siguen més accessibles a la població en general. Durant la història d'Alzira, han succeït diversos esdeveniments, sobretot naturals, els quals han dut a la població a situacions de catàstrofe i incertesa que han finalitzat en moltes despeses tant econòmiques com socials, inclòs humanes. Aquestes situacions han dut a la conclusió que els ciutadans d'aquesta població no saben quines són les mides seguides per l'organisme públic per a poder evitar aquests fets, per la qual cosa, la raó més important de la realització d'aquest treball és donar a conéixer a totes les persones que habiten en Alzira, quins són els plans d'emergència establits per l'ajuntament i quines són les accions a seguir en cas que ocórrega algun fet inesperat. es_ES
dc.format.extent 45 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Digitalización es_ES
dc.subject GvSIG es_ES
dc.subject ArcGIS es_ES
dc.subject Ayuntamiento de Alzira es_ES
dc.subject Planes de emergencia es_ES
dc.subject Alzira es_ES
dc.subject Prevención de catástrofes es_ES
dc.subject Cartografía es_ES
dc.subject Sistemas de Información Geográfica (SIG) es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Gestor d’emergències en un SIG es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
dc.description.bibliographicCitation Montalvá España, D. (2014). Gestor d’emergències en un SIG. http://hdl.handle.net/10251/49258. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record