- -

Sistema de registre d'un pseudo-ECG multipolar en preparacions experimentals de cor aïllat. Adquisició i monitorització de senyals amb LabView

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistema de registre d'un pseudo-ECG multipolar en preparacions experimentals de cor aïllat. Adquisició i monitorització de senyals amb LabView

Show full item record

Liberos Mascarell, MA. (2014). Sistema de registre d'un pseudo-ECG multipolar en preparacions experimentals de cor aïllat. Adquisició i monitorització de senyals amb LabView. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/49719

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49719

Files in this item

Item Metadata

Title: Sistema de registre d'un pseudo-ECG multipolar en preparacions experimentals de cor aïllat. Adquisició i monitorització de senyals amb LabView
Author: Liberos Mascarell, María Antonia
Director(s): Guill Ibáñez, Antonio Tormos Ferrando, Álvaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-09-26
Issued date:
Abstract:
L’objectiu principal d’aquest treball és l’adquisició, visualització en temps real i l’enregistrament de les dotze senyals d’ECG mitjançant un mòdul amplificador existent i una targeta d’adquisició de dades amb entorn ...[+]
Subjects: Senyals electrofisiològiques , Electrofisiologia cardíaca experimental , Cor aïllat , Pseudo-ECG , LabView
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record