- -

Anàlisi de les noves tecnologies de comunicació en els serveis d'emergència dels bombers. Selecció de les millors alternatives mitjançant la tècnica AHP

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Anàlisi de les noves tecnologies de comunicació en els serveis d'emergència dels bombers. Selecció de les millors alternatives mitjançant la tècnica AHP

Mostrar el registro completo del ítem

Grau Soler, F. (2014). Anàlisi de les noves tecnologies de comunicació en els serveis d'emergència dels bombers. Selecció de les millors alternatives mitjançant la tècnica AHP. http://hdl.handle.net/10251/49908.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49908

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Anàlisi de les noves tecnologies de comunicació en els serveis d'emergència dels bombers. Selecció de les millors alternatives mitjançant la tècnica AHP
Autor:
Director(es): García Melón, Mónica
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria
Fecha acto/lectura:
2014-07-11
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] La influència de les noves tecnologies de comunicació en els serveis d'emergència, en aquest cas dels bombers, es un camp d'estudi poc treballat. Aquest tema inclouria, a banda de les emissores, també tot el món de ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem