- -

Cómo acabar con los Otis. Escenografia i props per a un curt d´animació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Cómo acabar con los Otis. Escenografia i props per a un curt d´animació

Show full item record

Pascual Collado, A. (2014). Cómo acabar con los Otis. Escenografia i props per a un curt d´animació. http://hdl.handle.net/10251/50352.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50352

Files in this item

Item Metadata

Title: Cómo acabar con los Otis. Escenografia i props per a un curt d´animació
Author:
Director(s): Botella Mestres, Martina
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2014-09
Issued date:
Abstract:
En aquest Treball Final de Grau em centraré en explicar el procés que s’ha dut a terme per a realitzar una escenografia per al teaser d’animació realitzat amb stop motion de l’adaptació de ...[+]
Subjects: Conte , Oscar Wilde , Fantasma , Animació , Disseny , Stop motion , Escenografia
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record