- -

Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pardo Pascual, Josep Eliseu es_ES
dc.contributor.author Arlandis Esteve, Gemma es_ES
dc.date.accessioned 2015-05-20T15:40:41Z
dc.date.available 2015-05-20T15:40:41Z
dc.date.created 2014-07-14
dc.date.issued 2015-05-20T15:40:41Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/50580
dc.description.abstract [CA] Des de sempre s’ha estudiat la geomorfologia de diferents elements hidrològics mirant sols la seua planimetria, i utilitzant metodologies, a voltes bastant objectives. Gràcies a l’existència dels Models Digitals d’Elevacions es pot tenir en compte també l’altimetria per a un estudi complet de la geomorfologia dels barrancs. Morfo Perfil- T és una extensió d’ArcView, és una extensió que facilita a l’especialista l’estudi morfomètric de les xarxes de drenatge, per a una millor classificació dels canals, mitjançant perfils transversals, que facilitat el posterior estudi geomorfològic. L’extensió consisteix en l’obtenció dels perfils transversals que intersecten un barranc. Aquets perfils tenen uns paràmetres que s’usen per a formar dos índexs que ens facilitaran la classificació. Els resultats obtinguts són òptims des del punt de vista geomorfològic, ja que tenen coherència amb la realitat geogràfica de Mallorca. S’ha comprovat que el programa Morfo Perfil-T és un programa senzill i fàcil d’utilitzar, i que sols requereix una bona organització d’arxius per l’alt nombre d’arxius que s’obtenen en un treball així. es_ES
dc.format.extent 31 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Altimetría es_ES
dc.subject ArcView es_ES
dc.subject Modelo Digital de Elevaciones es_ES
dc.subject Hidrología es_ES
dc.subject Morfo Perfil-T es_ES
dc.subject Mallorca es_ES
dc.subject Barrancos es_ES
dc.subject Geomorfología es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Classificació geomorfològica dels barrancs de la costa est de Mallorca mitjançant Morfo Perfil-T es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Arlandis Esteve, G. (2014). CLASSIFICACIÓ GEOMORFOLÒGICA DELS BARRANCS DE LA COSTA EST DE MALLORCA MITJANÇANT MORFO PERFIL-T. http://hdl.handle.net/10251/50580. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record