- -

Sistema electrònic de validació d'entrades per a esdeveniments mitjançant codis de barres

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistema electrònic de validació d'entrades per a esdeveniments mitjançant codis de barres

Show full item record

Santacatalina Gea, AF. (2015). Sistema electrònic de validació d'entrades per a esdeveniments mitjançant codis de barres. http://hdl.handle.net/10251/51592

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/51592

Files in this item

Item Metadata

Title: Sistema electrònic de validació d'entrades per a esdeveniments mitjançant codis de barres
Author: Santacatalina Gea, Alfredo Fructidor
Director(s): Perles Ivars, Ángel Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-06-08
Issued date:
Abstract:
Els últims anys s'ha posat en evidencia la necessitat de gestionar de manera ràpida i efectiva l'accés als grans esdeveniments per evitar qualsevol tipus d'incident. Paral·lelament la introducció d'Internet i les noves ...[+]
Subjects: Arduino , Codis de barres , GPL , GStreamer , GTK, , LED , Linux , Python , Sistema electrònic de validació , Sistema electrònic
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record