- -

Desenvolupament d'un envàs per a oli: estructura i comunicació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'un envàs per a oli: estructura i comunicació

Show full item record

Camilleri Lledó, R. (2014). Desenvolupament d'un envàs per a oli: estructura i comunicació. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/52651

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/52651

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'un envàs per a oli: estructura i comunicació
Author: Camilleri Lledó, Rosa
Director(s): Alberola Sendra, Joan Enric
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-07-22
Issued date:
Abstract:
En aquest treball de fi de grau es detalla el disseny gràfic i estructural d’una botella d’oli d’oliva. Es seguix, pas per pas, tot el procés de disseny. Començant per la manifestació de la necessitat del client, s’estudien ...[+]
Subjects: Naming , Disseny estructural , Disseny gràfic , Envàs secundari , Envàs primari , Oli d'oliva
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos-Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record