- -

Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Fuertes Miquel, Vicente Samuel es_ES
dc.contributor.author Granell Ruiz, Josep es_ES
dc.date.accessioned 2015-07-03T13:40:53Z
dc.date.available 2015-07-03T13:40:53Z
dc.date.created 2014-07-15
dc.date.issued 2015-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/52677
dc.description.abstract Aquest projecte naix de la necessitat de crear un sistema d'abastiment d'aigua freda i d'aigua calenta sanitària per al nou auditori que es va a construir en el poble. Així mateix, és necessari crear el sistema d'evacuació d'aigües pluvials i residuals pertinent. El projecte, per tant, està dividit per dos apartats els quals tenen els següents objectius: Un dels apartats té com a fi establir les condicions tècniques i específiques que deuran complir els components de la instal·lació d'abastiment d'aigua freda i d'aigua calenta sanitària, entenent com a tal el sistema format per elements de regulació i control, canonades, elements accessoris i punts de consum encarregats de portar l'aigua des de la xarxa general fins als punts de consum en les condicions adequades. Disposant d'aigua en condicions adequades sanitàries procedents de la xarxa general, es pretén satisfer les necessitats de cabal i pressió necessàries per un ús òptim de les instal·lacions. L'altre apartat estableix les condicions tècniques i especifiques que deuran complir els components de la instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, entenent com a tals els elements que formen el sistema necessari per transportar l'aigua des dels punts de consum i albellons d'aigües pluvials fins la xarxa de clavegueram pública. es_ES
dc.format.extent 24 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aigua calenta sanitària (ACS) es_ES
dc.subject Instal-lació d'evacuació d'aigües es_ES
dc.subject Instal-lació de subministrament d'aigua es_ES
dc.subject Auditori es_ES
dc.subject Instal-lacions contra incendis es_ES
dc.subject.classification MECANICA DE FLUIDOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica es_ES
dc.title Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Granell Ruiz, J. (2014). Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/52677 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record