- -

Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants

Mostrar el registro completo del ítem

Fernández Carrió, S. (2015). Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants. http://hdl.handle.net/10251/53274.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53274

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants
Autor:
Director(es): Romero Forteza, Francesca Cobacho Jordán, Ricardo
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Fecha acto/lectura:
2015-07-02
Fecha difusión:
Resumen:
Es tracta de posar en pràctica un procediment complet de disseny d’una xarxa de distribució tal i com es realitza en les zones de nova urbanització. Amb això, s’obté és una valoració a nou de la xarxa, és a dir, una estimació ...[+]


Puedes encontrar el trabajo académico en la biblioteca de la ETSID (P E-PFC/10235)
Palabras clave: Nucli urbà , Instal-lació de subministrament d'aigua , Xarxa d'aigua potable
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem