- -

Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants

Show full item record

Fernández Carrió, S. (2015). Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/53274

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53274

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una xarxa de distribució 'aigua potable per a un nucli urbà d'11.000 habitants
Author: Fernández Carrió, Sergi
Director(s): Romero Forteza, Francesca Cobacho Jordán, Ricardo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-07-02
Issued date:
Abstract:
Es tracta de posar en pràctica un procediment complet de disseny d’una xarxa de distribució tal i com es realitza en les zones de nova urbanització. Amb això, s’obté és una valoració a nou de la xarxa, és a dir, una estimació ...[+]
Subjects: Nucli urbà , Instal-lació de subministrament d'aigua , Xarxa d'aigua potable
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record