- -

Anàlisi del sistema cultural de Massanassa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi del sistema cultural de Massanassa

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Giménez Chornet, Vicent es_ES
dc.contributor.author Tamarit Giménez, Carmen es_ES
dc.date.accessioned 2015-07-17T06:22:13Z
dc.date.available 2015-07-17T06:22:13Z
dc.date.created 2015-06-30
dc.date.issued 2015-07-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/53351
dc.description.abstract [ES] El treball versarà sobre l'estudi del sistema cultural local de la població de Massanassa (València). S'analitzaran aspectes com el context i la situació del municipi, la política cultural portada a terme , el seu model institucional, els pressupostos (sobretot centrats en l'àmbit cultural), els agents culturals municipals, els recursos potencials del municipi, etc. També es realitzarà una anàlisi de l'oferta cultural existent al municipi. A continuació, s'analitzarà la demanda cultural del municipi i s'estudiaran casos d'èxit de dinamització cultural aplicats en altres municipis. Finalment, i amb les dades extretes de l'estudi, es dissenyarà una proposta cultural adaptada a la població de Massanassa. es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Gestió cultural es_ES
dc.subject Massanassa es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Polítiques culturals municipals es_ES
dc.subject Gestor cultural es_ES
dc.subject Sistema cultural local es_ES
dc.subject Agents culturals municipals es_ES
dc.subject Patrimoni arquitectònic es_ES
dc.subject Patrimoni natural es_ES
dc.subject Recursos culturals es_ES
dc.subject Oferta cultural es_ES
dc.subject Demanda cultural es_ES
dc.subject Proposta cultural. es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Gestión Cultural-Màster Universitari en Gestió Cultural es_ES
dc.title Anàlisi del sistema cultural de Massanassa es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Tamarit Giménez, C. (2015). Anàlisi del sistema cultural de Massanassa. http://hdl.handle.net/10251/53351 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\26861 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record