- -

Moviments socials i defensa del patrimoni a la ciutat de València: el cas dels salvem

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Moviments socials i defensa del patrimoni a la ciutat de València: el cas dels salvem

Show full item record

González Collantes, C. (2005). MOVIMENTS SOCIALS I DEFENSA DEL PATRIMONI A LA CIUTAT DE VALÈNCIA: EL CAS DELS SALVEM. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/54551

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54551

Files in this item

Item Metadata

Title: Moviments socials i defensa del patrimoni a la ciutat de València: el cas dels salvem
Author: González Collantes, Carla
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Read date / Event date:
17/02/2006
Issued date:
Abstract:
Les grans ciutats, i en especial aquelles que compten amb la presència d’universitats, constitueixen un important feu per al naixement de moviments socials. València, com a gran ciutat i com a ciutat universitària, és un ...[+]
Subjects: Tesis doctoral , Movimientos sociales , Valencia, Spain
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
ISBN: 978-84-690-3319-7
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record