- -

Análisis de cerramientos tradicionales en la arquitectura contemporánea

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Análisis de cerramientos tradicionales en la arquitectura contemporánea

Show full item record

Hamzaoui, H. (2015). Análisis de cerramientos tradicionales en la arquitectura contemporánea. http://hdl.handle.net/10251/54635.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54635

Files in this item

Item Metadata

Title: Análisis de cerramientos tradicionales en la arquitectura contemporánea
Author: Hamzaoui, Hassan
Director(s): Blasco García, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Read date / Event date:
2015-07-14
Issued date:
Abstract:
The traditional building envelope known in architecture is constructed with brickwork, a ceramic material with a distant origin in the history of construction. Nonetheless, it is not until the XIXth century when building ...[+]


El tancament tradicional que es coneix en arquitectura és aquell que es realitza amb fà- brica de rajola, un material ceràmic d’origen llunyà en la història de la construcció. Tot i això, no és fins el segle XIX quan els ...[+]


El cerramiento tradicional que se conoce en arquitectura es el que se realiza con fábrica de ladrillo, un material cerámico de lejano origen en la historia de la construcción. A pesar de ello, no es hasta el siglo XIX ...[+]
Subjects: Composition , Brickwork , Construction , Composición arquitectónica , Ladrillos , Construcción arquitectónica
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record