- -

Incentius fiscals a la investigació i el desenvolupament. Una anàlisi bibliomètrica de la literatura existent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Incentius fiscals a la investigació i el desenvolupament. Una anàlisi bibliomètrica de la literatura existent

Show full item record

Cardona March, I. (2015). INCENTIUS FISCALS A LA INVESTIGACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT. UNA ANÀLISI BIBLIOMÈTRICA DE LA LITERATURA EXISTENT. http://hdl.handle.net/10251/55404.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/55404

Files in this item

Item Metadata

Title: Incentius fiscals a la investigació i el desenvolupament. Una anàlisi bibliomètrica de la literatura existent
Author: Cardona March, Inmaculada
Director(s): Seguí Mas, Elíes Sarrión Viñes, Faustino
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA)
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
[CA] Actualment es trobem en un període de recessió econòmica, per aquest motiu un dels aspectes més importants que les empreses deuen d´utilitzar és la innovació. Hi ha moltes definicions sobre aquest concepte, així ...[+]


[EN] Nowadays, we live in a period of economic crisis. in this context, innovation is one of the most important aspects that companies should make. There are many definitions of this concept, and there is also a ...[+]
Subjects: Innovació , Sector financer , Innovació financera , Anàlisi bibliomètrica , Innovation , Financial sector , Financial Innovation , Bibliometric analysis
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal-Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record