- -

Aspectes socials i econòmics de l’ús recreatiu dels corredors verds urbans de l’àrea metropolitana de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aspectes socials i econòmics de l’ús recreatiu dels corredors verds urbans de l’àrea metropolitana de València

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor García Alvarez-Coque, José María es_ES
dc.contributor.author Alonso Monasterio Fernández, Mireia Llibertat es_ES
dc.date.accessioned 2015-10-19T11:24:15Z
dc.date.available 2015-10-19T11:24:15Z
dc.date.created 2015-07-22
dc.date.issued 2015-10-19 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/56202
dc.description.abstract [EN] This paper analyzes the status of recreational management in green corridors located in urban areas. Recreational management deals with a ll activities and functions related to the social dimension of an area. The study has been divided in three main parts. The first part deals with green corridors: what are green corridors, their evolution along the history and the different roles they hav e developed , kinds of green corridors, etc. The second part is foc used on the history and current status of recreational management of natural protected areas , in order to analyze the tools offered by this science and how these tools fit in recreational ma nagement for green corridors. With the intention of answering this question , the third part of the report is an analysis of the Parc Flu vial del Túria, with the elaboration of a survey conducted in the green corridor throught two different campaigns, with a total of 195 3 on - site surveys among the visitors of the park. T h e fluvial park links the city of València with Mislata, Quart de Poblet, Paterna, Manises, Benaguasil, L’Eliana, Riba - roja de Túria and Vilamarxant by means of a 30 km green corridor, follow ing the Tú ria river ’s shape . This last part of the report studies if the Parc Fluvial del Túria is a good case study for the analyzed es_ES
dc.description.abstract [ES] Se analizarán las oportunidades y restricciones para la gestión recreativa de los corredores verdes. es_ES
dc.description.abstract [CAT] Aquest treball analitza l’estat actual de la gestió recreativa dels corredors verds ubicats en entorns metropolitans. La gestió recr eativa s’encarrega de totes les activitats i funcions d’un espai derivades de la seua dimensió social. L’estudi s’ha dividit en tres parts. La primera ha estat dedicada als corredors verds: què son, com han evolucionat al llarg del tems i quines funcions h an desenvolupat, quants tipus hi ha, etc. La segona part de l’estudi ha estat enfocada sobre la gestió recreativa, fent un repàs també a la seua història i sobretot al seu estat actual per tal d’analitzar si les ferramentes que aquesta disciplina ens propo rciona són aplicables als corredors verds. Per tal de poder respondre aquesta pregunta hem portat a terme la tercera part de l’estudi, que ha consistit en un anàlisi del Parc Fluvial del Túria per tal de vore si aquest corredor verd, que uneix la ciutat de València amb les poblacions de Mislata, Quart de Poblet, Paterna, Manises, Benaguasil, L’Eliana, Riba - roja de Túria i Vilamarxant a través del corredor de 30 km de llarg que dibuixa el riu Túria, és un bon cas d’estudi per al tema que ens ocupa. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Gestió recreativa es_ES
dc.subject Corredors verds es_ES
dc.subject Área metropolitana es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente-Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient es_ES
dc.title Aspectes socials i econòmics de l’ús recreatiu dels corredors verds urbans de l’àrea metropolitana de València es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Alonso Monasterio Fernández, ML. (2015). Aspectes socials i econòmics de l’ús recreatiu dels corredors verds urbans de l’àrea metropolitana de València. http://hdl.handle.net/10251/56202 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\24008 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record