- -

Estructures translacionals i intranslacionals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estructures translacionals i intranslacionals

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Estructures translacionals i intranslacionals. http://hdl.handle.net/10251/5622

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5622

Video Viewer

Item Metadata

Title: Estructures translacionals i intranslacionals
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
Es defineixen els conceptes d'estrutura translacional i estructura intranslacional, es donen criteris per identificarles i s'expliquen tant les propietats d'unes i altres com la repercusió d'aqueste en la resposta estructural.[+]
Subjects: Càlcul d'estructures , Estructures translacionals , Estructures intranslacionals
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=415e59c9-43c7-ac44-9cd7-f8820d802c2f
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Ampliació i reforç de coneixements que no es tracten, o es veuen de forma somera, en el primer cicle. L'estudiant ha d'assimilar el contingut i aplicar-lo a estructures senzilles diferents de les tractades en l'objecte d'aprenentatge.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 30 min
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record