- -

Dibuix de la deformada d'una estructura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dibuix de la deformada d'una estructura

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de la deformada d'una estructura. http://hdl.handle.net/10251/5625

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5625

Video Viewer

Item Metadata

Title: Dibuix de la deformada d'una estructura
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
En primer lloc s'exposa i justifica els criteris generals que cal tenir en compte per aconseguir una visió realista de l'estructura deformada i es descriu el procediment a seguir per dibuixar aquesta gràfica. A continuació, ...[+]
Subjects: Resistència de materials , Càlcul d'estructures , Dibuix de la deformada
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=3dc3b7d3-a33b-9641-b942-1f479d953850
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a reforç d'alguns procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. Amb aquesta finalitat, els recorda les idees bàsiques a tenir en compte, el procediment a seguir i la manera d'aplicar-lo en uns pocs exemples paradigmàtics. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'aplicar-lo a un nombre suficient d'exemples addicionals.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record