- -

Dibuix de la deformada d'una estructura

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Dibuix de la deformada d'una estructura

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2009). Dibuix de la deformada d'una estructura. http://hdl.handle.net/10251/5625

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5625

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Dibuix de la deformada d'una estructura
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En primer lloc s'exposa i justifica els criteris generals que cal tenir en compte per aconseguir una visió realista de l'estructura deformada i es descriu el procediment a seguir per dibuixar aquesta gràfica. A continuació, ...[+]
Palabras clave: Resistència de materials , Càlcul d'estructures , Dibuix de la deformada
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=3dc3b7d3-a33b-9641-b942-1f479d953850
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a reforç d'alguns procediments que els alumnes haurien d'haver assimilat en el primer cicle però que segueixen plantejant dificultats durant el segon. Amb aquesta finalitat, els recorda les idees bàsiques a tenir en compte, el procediment a seguir i la manera d'aplicar-lo en uns pocs exemples paradigmàtics. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien d'aplicar-lo a un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 30 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem