- -

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en una biga continua

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en una biga continua

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2009). Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en una biga continua. http://hdl.handle.net/10251/5626

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5626

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Estimació de les reaccions, les lleis d'esforços i la deformada en una biga continua
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
En aquest objecte d'aprenentatge es mostra com dur a terme una anàlisis qualitativa del problema d'una biga continua sol·licitada per forces exteriors per preveure els signes de les reaccions i la forma tant de les lleis ...[+]
Palabras clave: Deformada , Lleis d'esforços , Reaccions , Problemes de foça imposada , Biga continua , Resistència de materials , Càlcul d'estructures
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=a473ece2-4ba3-b24e-b630-aa8a2e397da3
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: L'objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat per resoldre dubtes i salvar carències d'alumnes de segon cicle, que troben dificultats per intuir els trets fonamentals de la resposta mecànica d'estructures senzilles. Es basa en idees i procediments exposats en uns altres objectes d'aprenentatge, dedicats a la comprovació de reaccions i el dibuix de lleis d'esforços i de deformades, i desenvolupa les particularitats de l'aplicació a bigues continues i de la resposta d'aquestes. Per completar l'aprenentatge i adquirir la destresa necessària, els estudiants haurien de dur a terme l'anàlisi qualitativa d'un nombre suficient d'exemples addicionals.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 20 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem