- -

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

Mostrar el registro completo del ítem

Casanova Colón, J. (2009). Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures. http://hdl.handle.net/10251/5628

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5628

Visor de vídeos

Metadatos del ítem

Título: Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Fecha difusión:
Resumen:
S'exposen les diferents fases de la resolució d'un problema qualsevol de càlcul matricial d'estructures, especificant, en cada una d'elles, les dades necessàries i les fórmules o mètodes que cal aplicar. El resultat és un ...[+]
Palabras clave: Càlcul d'estructures , Mètode matricial , Organització dels càlculs
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Tipo: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=aebdbca1-86f0-a04a-b9ff-0b0ac4da59da
Tipo de recurso educativo: Polimedia
Descripción acerca del uso: Aquest objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a referència per a estudiants que, després d'haver estudiat el mètode matricial de càlcul d'estructures, troben dificultats a l'hora de plantejar un problema concret o d'incorporar a la formulació algún elements que no ha aparegut en exemples anteriors. Tracta d'ajudar-li a respondre la pregunta "I ara, com cal seguir?" quan estiga resolent un problema particular.
Destinatario: Alumno
Contexto: Ciclo superior
Dificultad: Dificultad media
Nivel de interactividad: Bajo
Densidad semántica: Medio
Tiempo típico: 20 min.
Idioma del destinatario: Catalán
Permiso de acceso: PUBLICO

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem