- -

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures

Show full item record

Casanova Colón, J. (2009). Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures. http://hdl.handle.net/10251/5628

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/5628

Video Viewer

Item Metadata

Title: Esquema de resolució d'un problema genèric de càlcul matricial d'estructures
Author: Casanova Colón, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Issued date:
Abstract:
S'exposen les diferents fases de la resolució d'un problema qualsevol de càlcul matricial d'estructures, especificant, en cada una d'elles, les dades necessàries i les fórmules o mètodes que cal aplicar. El resultat és un ...[+]
Subjects: Càlcul d'estructures , Mètode matricial , Organització dels càlculs
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=aebdbca1-86f0-a04a-b9ff-0b0ac4da59da
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Aquest objecte d'aprenentatge s'ha dissenyat com a referència per a estudiants que, després d'haver estudiat el mètode matricial de càlcul d'estructures, troben dificultats a l'hora de plantejar un problema concret o d'incorporar a la formulació algún elements que no ha aparegut en exemples anteriors. Tracta d'ajudar-li a respondre la pregunta "I ara, com cal seguir?" quan estiga resolent un problema particular.
Intended End User Role: Alumno
Context: Ciclo superior
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 min.
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record